OLVC wordt OLVC plus

Naamsverandering:
OLVC  wordt  OLVCplus

Communicatie door Raad van Bestuur vzw IgnAS

Antwerpen, 19 juni 2020

 

Op woensdag 17 juni jl. heeft de raad van bestuur vergaderd over het samensmelten van twee secundaire scholen binnen de vzw. IgnAS, nl. het Onze-Lieve-Vrouwecollege en het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs.  De bestuurders lieten zich hierbij leiden door het advies dat vanuit een taskforce van leerkrachten, directieleden en twee bestuurders werd geformuleerd over de naamgeving van de eengemaakte school en de conceptuele verantwoording hiervoor.

Het uitgangspunt hierbij is in de eerste plaats de kracht van de samenwerking tussen beide scholen en het bijhorende toekomstperspectief. Het Ignatiaanse pedagogische opvoedingsproject blijft hierbij, meer dan ooit bron en leidraad, het is het ankerpunt en het cement dat beide scholen met mekaar verenigen. Samen zal de eengemaakte school groeien dankzij een respectvolle, collegiale samenwerking binnen een project waar we de hele onderwijsgemeenschap achter staat.

De eengemaakte school hoopt nu de kans te krijgen om resoluut naar de toekomst te kijken. De betrokkenheid van velen bij dit fusieproces is de voorbije weken zeer sterk gebleken.

Zo groeide meer en meer het besef dat de erkenning van elkaars kwaliteiten essentieel is voor het schoolproject. Deze erkenning moet nu ook in de naamgeving weerspiegeld worden: het nieuwe project gaat immers om meer dan één school. ‘Plus est en vous’ wordt voor allen die deze nieuwe school willen realiseren ‘plus est en nous’.

Om de groeiambitie te symboliseren en om recht te doen aan beide bestaande scholen werd inhoudelijk en verdiepend nagedacht over het woord ‘plus’. Daarbij  groeide de overtuiging dat beide scholen een toegevoegde waarde hebben in de nieuwe, eengemaakte school. 1 + 1 = 3.

Met ‘plus’ geeft de onderwijsgemeenschap weer dat ze zich geroepen voelt om ‘agents of change’ te zijn in de Antwerpse onderwijswereld: de eengemaakte school wil niet alleen de beste school in de stad worden maar ook zichzelf steeds verbeteren en de leerlingen laten groeien tot betere versies van zichzelf.

Dit wil de school doen voor élk kind uit de Antwerpse grootstad en daarbuiten dat voor deze school kiest. Het woord ‘plus’ is kort en krachtig en staat symbool voor een gezamenlijke vastberadenheid om in de nieuwe realiteit te gaan voor meer engagement, meer binding en meer respectvolle diversiteit. 

Het onderwijsaanbod wil de eengemaakte school verbreden. De ambitie moet verder gaan dan deze die tot nu toe op elk van de scholen apart gold. De school wordt gedwongen om uit haar comfortzone te treden en zich bewust te worden van het feit dat er van middelmatigheid geen sprake mag zijn in de nieuwe school.

De vele voorbeelden van ‘good practice’ die al aanwezig zijn in beide scholen zullen  naar een hoger niveau getild worden door ze te verdiepen, aan te vullen en te verfijnen.

‘Plus’ verwijst ook naar de maatschappelijke meerwaarde die de school wil realiseren:de leerlingen vormen tot bekwame, bewuste en bewogen mensen die zich engageren voor anderen binnen de samenleving en ijveren voor meer solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

‘Plus’ herinnert ook aan de dynamiek van het leren: die bereikt immers nooit een eindpunt. Het leren blijft duren – even lang als het leven- in een snel veranderende maatschappij. Het impliceert dat aan de leerlingen een houding wordt meegegeven van flexibiliteit en voortdurende nieuwsgierigheid naar wat er in zichzelf, de andere en de wereld te ontdekken is. Blijven zoeken vanuit de overtuiging dat er altijd méér te vinden is in het leren en in het leven.

‘Plus’ verwijst ook naar het ignatiaanse ‘Magis’. Doorheen studie en diverse projecten beoogt de eengemaakte school een zo compleet mogelijke persoonlijkheidsvorming bij de leerlingen, gedragen door een inspiratie die hen optilt vanuit en tot een planetair en eeuwigheidsperspectief. De ‘plus’ bevestigt hiermee ook de christelijke wortels van het project.

De ‘plus’-gedachte wordt de ondertoon van de school: ze is evident en moet al dan niet uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht te worden Ze is altijd impliciet aanwezig in een open, vreugdevol en vrijmoedig handelen: ‘gaudere et bene facere’.

In de naamgeving kiezen bestuur en onderwijsgemeenschap expliciet voor deze kernachtige ‘+’ (plus): zo weerspiegelen ze de ambities die hierboven verwoord staan om te groeien in de breedste zin van het woord. Vanuit deze inhoudelijke overwegingen is dan ook gekozen voor de naam:

OLVC plus

De verwezenlijking van dit ambitieuze project ligt vanaf nu in de handen van de mensen die samen school willen maken op één IgnAS-campus aan de Leien.

 

 

 

Save

Save

Save